Over- en/ of uitschrijven

Over- en/ of uitschrijven

Beste lid, beste ouder/ verzorger van een lid,

Als u geen lid meer van FC Amsterdam wilt zijn, dan dient zich u vóór 1 mei van het lopende seizoen uit te schrijven of over te schrijven via de ledenadministratie, voor het komende seizoen. 

Deadline voor opzeggen lidmaatschap voor het komende seizoen: 
Laatste dag van april in het lopende seizoen: 30 april 2024 etc., dmv het onderstaande formulier.  Let op: niet opzeggen betekent automatische verlenging van het lidmaatschap voor het nieuwe seizoen 2024/2025 inclusief de volledige contributie van 350 euro!

Uitgeschreven leden kunnen vanaf na hun laatste officiele competitie- of bekerwedstrijd niet meer deelnemen aan trainingen, wedstrijden en toernooien van FC Amsterdam. Uitschrijvingen die plaatsvinden in het lopende seizoen kunnen invloed hebben op een plek in een selectieteam.


Voorwaarden uitschrijving:

  1. Het onderstaande dient ingevuld en ondertekend te worden dmv een iDeal-betaling van EUR 1,00 vóór 1 mei en EUR 350 na 1 mei. De betaling dient gedaan te worden door een rekening(nummer) op naam van het lid, door iemand woonachting op hetzelfde adres als het lid of door een erkend voogd.  Zonder deze betaling nemen wij het formulier niet in behandeling en wordt het lidmaatschap automatisch verlengd met de volledige contributieverplichting!
  2. Aan alle financiële verplichtingen (contributie, gele of rode kaarten en evt. teamboetes) uit alle voorgaande seizoenen is voldaan. Dit is incl. de kosten die eventueel nog aan het incassobureau betaald moeten worden. Ook dienen alle artikelen die in bruikleen aan het lid zijn verstrekt geretourneerd te worden aan FC Amsterdam.

Opzeggen lidmaatschap tijdens een lopend seizoen:

Bij opzegging gedurende het verenigingsjaar blijft de volledige contributie verplichting bestaan tenzij er sprake is van een bijzonder geval of zwaarwegende redenen, waarbij te denken aan een ernstige en langdurige blessure, zwangerschap of verblijf in het buitenland. Dit dient gemeld te worden aan de ledenadministratie binnen één maand na het ontstaan van de één van deze redenen. In geval van langdurige blessure / zwangerschap dient een doktersverklaring getoond te worden.

De vereniging zal geen restitutie van contributie verlenen gedurende het verenigingsjaar. Onder de eerder genoemde bijzondere gevallen of zwaarwegende redenen zal de teveel betaalde contributie worden doorgeschoven naar het volgende verenigingsjaar. Indien het lid om deze reden gedwongen zal moeten stoppen, dan wordt de teveel betaalde contributie terugbetaald. Of er sprake is van een bijzonder geval of zwaarwegende redenen staat geheel ter beoordeling aan het bestuur.

Overschrijven naar een andere vereniging

Spelers die komend seizoen bij een andere club willen spelen, moeten zich afmelden bij de ledenadministratie.

De procedure is als volgt:

  1. FC Amsterdam kan de overschrijving alleen honoreren als de speler voldaan heeft aan alle voorwaarden voor uitschrijving zoals hierboven benoemd. Zonder uitschrijving is overschrijving niet mogelijk.
  2. De speler meldt zich voor 1 mei (zonder contributieverplichting voor het volgende seizoen), maar uiterlijk 15 juni af bij de ledenadministratie via het onderstaande formulier. Bij een uitschrijving tussen 1 mei en 16 juni heeft u wel de contributieverplichting van 350 euro voor het seizoen 2024/2025.
  3. De speler meldt zich uiterlijk 15 juni aan bij de nieuwe club en vermeldt daarbij het KNVB-registratienummer (relatiecode). Dit nummer is te vinden op de digitale spelerspas op Voetbal.nl of op de app Wedstrijdzaken. 

Voor evt. vragen kan er contact opgenomen worden met de ledenadministratie via het volgende e-mailadres: ledenadministratie@fc-amsterdam.com

Uitschrijfformulier FC Amsterdam

Dit formulier is niet meer actief
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!