ALV

ALV

Algemene ledenvergadering

In het verenigingsleven is het gebruikelijk om 1x per jaar alle leden (of hun wettige vertegenwoordigers) uit te nodigen voor een Algemene Ledenvergadering (ALV). In de ALV legt het bestuur verantwoording af aan de leden en onderbouwt het genomen besluiten gedurende de periode voorafgaand aan de ALV. Het bestuur geeft tijdens de ALV ook antwoord op vragen van de leden van de vereniging.

Bij FC Amsterdam houden wij tweemaal per seizoen een ALV zodat er tijdig geanticipeerd kan worden op veranderingen in de toekomst en snel gereageerd kan worden op gebeurtenissen uit het verleden.
In geval van bijzondere omstandigheden kan er een BALV (Bijzondere Algemene Ledenvergadering) worden uitgeschreven die als voornaamste agendapunt de reden voor het uitroepen van de BALV heeft. Bij redenen voor het uitroepen van een BALV moet u bijv. denken aan veranderingen binnen het (dagelijks) bestuur, fusies, verhuizingen, naamswijzigingen etc.

ALV voorjaar (eerste woensdag van maart om 18:00uur) :

  • Vaststelling notulen
  • Sociaal verslag 1 ste seizoenshelft
  • Financiele verantwoording 1ste seizoenshelft
  • Begroting volgend seizoen
  • Besluitvorming contributie volgend seizoen
  • Presentatie nieuw kader / afscheid oud kader


ALV najaar (eerste woensdag van oktober om 18:00uur):

  • Vaststelling notulen
  • Sociaal verslag voorgaand seizoen
  • Financiele verantwoording voorgaand seizoen
  • Presentatie nieuw kader / afscheid oud kader
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!